Σαντορίνη

Η Σαντορίνη είναι ένα μυστικιστικό, το μαγευτικό νησί. Το νοτιότερο της ομάδας Ελλήνων των Κυκλάδων, Σαντορίνη έχει υποστεί επανειλημμένες ηφαιστειακές εκρήξεις κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών που έχουν διαμορφώσει το νησί, δημιουργώντας εντυπωσιακά βράχια της ηφαιστειακής λάβας.